Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Wyszki  sprawdź informacje Na Mapie gminy Wyszki

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Wyszki.

Mapa Geoportal Wyszki

Dane urzędu

Urząd Gminy Wyszkiul. Piórkowska 2Wyszki, 17-132

Tel: 85 7305890

Fax: 85 7305899

E-mail: ug_wyszki@post.pl

Powiat: bielski

Województwo: podlaskie

Numer TERYT gminy Wyszki: 2003082

Witryna: www.wyszki.pl

Władze lokalne: Wójt Mariusz Korzeniewskiug_wyszki@post.pl

Gmina Wyszki w liczbach

Powierzchnia gminy Wyszki*

206 km2

312 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Wyszki*

4 302 mieszkańców

2029 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Wyszki*

21 mieszkańców na km2

2358 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Wyszki

Geoportal Wyszki prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Wyszki

Jak powstał Geoportal gminy Wyszki?

Geoportal Wyszki powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Wyszki, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Wyszki umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Wyszki

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Wyszki?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Wyszki;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP gminy Wyszki;
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Wyszki;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Wyszki;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Wyszek.
Informacje na Geoportalu Wyszki

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Wyszki?

 • Rejestr działek ewidencyjnych gminy Wyszki;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w gminie Wyszki;
 • Rejestr MPZP Wyszki;
 • Mapa działek ewidencyjnych gminy Wyszki;
 • Mapa Topograficzna gminy Wyszki;
 • Mapa Solarna gminy Wyszki;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w gminie Wyszki;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Wyszki

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Wyszki?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Wyszki.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Wyszki łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Wyszkach. W zależności od wybranej kompozycji mapy Wyszek zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Wyszki, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Wyszki oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Wyszki. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Wyszek możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Wyszek. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Wyszki. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Wyszki.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Wyszkach.

  Geoportal gminy Wyszki posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Wyszki. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Wyszkach sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Wyszki przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Wyszkach.

  W Geoportalu Wyszki przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Wyszki. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Wyszkach. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Wyszki zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Wyszki, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Wyszki oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Wyszki.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Wyszki. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Wyszki są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Wyszki podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Wyszki.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Wyszkach. W Geoportalu gminy Wyszki udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Wyszkach wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Wyszki.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Wyszki. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Wyszki dla mieszkańców

Geoportal Wyszki jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Wyszki. Na mapie Wyszek sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Wyszki mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Wyszki. Korzystając z map Geoportalu gminy Wyszki w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Wyszki są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Wyszki dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Wyszki dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

poprawki Senatu przywracające 500 m od wiatraków

Odrzucono poprawki Senatu przywracające 500 m od wiatraków

Przejdź do wpisu